• แนวเขตป่าชุมชน ป่าชุมชนบ้าน.....

  • ตรวจเยียมการปฎิบัติงาน 15.10.59 อธิบดีกรมป่าไม้ตรวจเยี่ยมการปฎิบัติงานป่าชุมชน...

  • ป่าชุมชน ป่าชุมชนบ้าน....

  • ปลูกป่า 15.02.58 ปลูกป่าชุมชน ร่วมกันปลูกป่าคืนสภาพให้อุดมสมบูรณ์...

  • หนังสือ ได้รับหนังสือแสดงโครงการป่าชุมชน...

l

ขออนุญาตจัดทำโครงการป่าชุมชน

สมัครเข้าร่วมโครงการป่าชุมชน ..

โครงการป่าชุมชน

ป่าชุมชน (Community Forest)

เป็นวิถีปฏิบัติและเป็นการปรับตัวของการจัดการทรัพยากรภายในชุมชนในการช่วยลดปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำทางสังคมของคนในชุมชน จากการถูกแย่งชิงทรัพยากรเพื่อการพัฒนาประเทศ และเป็นแนวทางหนึ่งในการรักษาพื้นที่ป่าและความสมบูรณ์ของนิเวศป่าไม้ เพื่อให้ระบบนิเวศคงความสมดุลย์ เนื่องจากป่าชุมชนเป็นกลไกที่สำคัญที่เป็นช่องทางให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ จัดการ ฟื้นฟูให้ป่ามีความสมบูรณ์เพิ่มขึ้น และมีการใช้ทรัพยากรและผลผลิตจากป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อความมั่นคงแห่งชีวิตของคนในชุมชน ดังนั้นเมื่อคนในชุมชนมีความเป็นอยู่ดีขึ้นจึงไม่ต้องอพยพย้ายถิ่นฐาน และที่สำคัญยิ่งคือเพิ่มความสามารถให้กับมนุษยชาติ ได้เรียนรู้การอยู่อย่างสมดุลกับธรรมชาติและดำรงชีพอยู่ได้อย่างมีความสุข

คลิกอ่าน

2

ขออนุญาต

Vestibulum id ligula porta felis euismod semper. Integer posuere erat a ante venenatis dapibus posuere.

o

ตามเรื่อง

Vestibulum id ligula porta felis euismod semper. Integer posuere erat a ante venenatis dapibus posuere.

~

ติดต่อเรา

Vestibulum id ligula porta felis euismod semper. Integer posuere erat a ante venenatis dapibus posuere.คลิกอ่าน

l

เกี่ยวกับเรา

Vestibulum id ligula porta felis euismod semper. Integer posuere erat a ante venenatis dapibus posuere.คลิกอ่าน